top of page
לוגו מכללה חדש.png

עדכונים שוטפים

הודעה לסטודנטים על חזרה ללימודים בקמפוס

12.2.22

הודעה לסטודנטים על מתכונת ההוראה בשבוע הראשון של סמסטר ב תשפב

5.2.22

הודעה לסטודנטים על בחינות בקמפוס

5.1.22

מעבר ללמידה מקוונת

1.1.22

המלצות להיערכות לתחילתה של שנת לימודים האקדמית

6.10.21

טופס הצהרה על היעדר "תו ירוק"

5.10.21

מתווה הלימודים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

3.10.21

תקנות להתמודדות עם נגיף הקורונה

3.10.21

עדכונים קודמים (שנת תשפ"א)

עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש(תיקון מס' 31)

17.4.21

כללי התנהגות לסטודנטים ולסטודנטיות המגיעים לקמפוס

9.3.21

חידוש הדרגתי של לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה

8.3.21

היערכות המכללה לאפשרות של חזרה הדרגתית להוראה בקמפוס

3.3.21

הודעה לסטודנטים על ציונים בינארים

3.2.21

המשך קיום בחינות באופן מקוון עד להודעה המתירה קיום בחינות בקמפוס

2.2.21

התאמות לסטודנטים עם סיומה של שביתת הסגל עמית ומורים מן החוץ

14.12.20

פתיחת הספריות למרחב למידה מקוון

6.12.20

מכתב נשיא לסטודנטים בעניין השביתה 1.12.2020

30.11.20

הודעה לסטודנטים/ות אודות מתווה הלימודים החל מ-29.11.2020

24.11.20

הודעה לסטודנטים על מתווה הלימודים בשבוע הבא

16.11.20

הודעה לסטודנטים אודות מתווה הלימודים החל מה-15.11.20

8.11.20

מתווה לימודים מעודכן לראשית חודש נובמבר

27.10.20

הודעה לסטודנטים אודות שביתת המרצים מן החוץ וסגל עמית

25.10.20

הנחיות וכללי התנהגות ללמידה מרחוק

19.10.20

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

30.9.20

מעבר לבחינות מקוונות מנוטרות

23.9.20

הנחיות לעניין הטיית מסיכה

16.9.20

עדכונים קודמים (שנת תש"ף)

הודעת הבהרה בנושא קיום בחינות בקמפוס

30.06.20

קרן האקדמית ת"א-יפו לסיוע כלכלי לנפגעי משבר הקורונה בשיתוף אגודת הסטודנטים

27.04.20

סרטוני הדרכה לביצוע בחינות במערכת ה- MAMA

21.04.20

תזכורת והנחיות נוספות לקראת ביצוען של בחינות מקוונות

20.04.20

חלופות לבחינות בשל משבר הקורונה (בחינה מקוונת, בחינת בית, עבודה=בחינה)

08.04.20

הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות סמסטר ב' תש''ף והגשת אבחונים/מסמכים רפואיים - 19.5.20

05.04.20

חלופות לבחינות סמסטר א' תש"ף שלא התקיימו החל מיום 13.3.2020

05.04.20

הנחיות פעולה במכללה בעקבות התקנות לשעת חירום 

21.03.20

מעבר למתכונת חירום

18.03.20

התמודדות עם מצבי דחק (stress) בזמן קורונה

17.03.20
bottom of page