top of page
לוגו מכללה חדש.png

חידוש הדרגתי של לימודים פרונטליים בקמפוס המכללה

בתחילתו של  סמסטר אביב אנו מבקשים לברך אתכם באיחולי הצלחה בלימודים. אנחנו מקווים ששלומכם טוב וכי אתם ובני משפחותיכם מצויים בקו הבריאות. 

בהמשך להודעתנו על היערכותה של המכללה לחזרה הדרגתית להוראה בקמפוס, אנו שמחים לעדכנכם כי בשיתוף עם הדקנים /יות וראשי/ות התכניות הוחלט כי בכפוף לתקנות הקורונה, קבוצות לימוד מסוימות שההוראה בהן תתקיים בקמפוס, תגענה ללימודים במכללה החל משבוע הבא בתאריכים: 14.3.2021-25.3.2021(עד חופשת הפסח).  


לצורך כך נקבע יום לימודים אחד שבו סטודנטים/יות אלה יוכלו להגיע ללימודים פרונטליים רציפים.  הודעה על לימודים פרונטליים במכללה תשלח לסטודנטים/יות הרלבנטיים ע"י מנהל בית הספר.בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה, למידה פרונטלית בקמפוס מותרת אך ורק לסטודנטים/יות בעלי "תו ירוק" ובכפוף למגבלות שונות של צפיפות.


"התו הירוק" מוגדר בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 והוא ניתן כיום לשלוש אוכלוסיות: מחלים/ה מקורונה, מחוסן/נת נגד קורונה, מי שקיבל/ה אישור על השתתפות בניסוי קליני נגד קורונה המתקיים בישראל.


איננו רשאים להכניס לקמפוס סטודנטים/יות שאינם בעלי "תו ירוק". 


סטודנטים אלה יוכלו לצפות בשיעורים המתקיימים בקמפוס באופן סינכרוני ו/או א-סינכרוני,  בהתאם להחלטת המרצה ולאופי הקורס.

מומלץ להביא לקמפוס מחשב אישי אם יש, לצפייה לאורך יום הלימודים בשיעורים מקוונים שעשויים להתקיים בין השיעורים הפרונטליים.


גם ספריות המכללה תחלנה  לפעול אף הן החל מיום א' 14.3.2021 ותאפשרנה לסטודנטים/יות בעלי "תו ירוק" כניסה לספרייה.


לשאילת ספרים ו/או החזרתם ניתן להגיע ללא רישום מראש. 

לישיבה בספרייה לצורכי למידה יש להירשם מראש בכתובת: library@mta.ac.il.


בנוסף, נמשיך לקיים במכללה את ההכשרות המעשיות, תרגולים במעבדות ובחינות פרונטליות בהתאם להוראות ה"תו הסגול".

בכוונתנו להשלים את מהלך החזרה לקמפוס מיד אחרי חופשת הפסח. 

אנחנו מקווים שמהלך זה הוא תחילת סופו של המשבר הבריאותי והחברתי הקשה שחווינו בשנה האחרונה. 

נעשה כמיטב יכולתנו על מנת להקל  עליכם הסטודנטים והסטודנטיות –את החזרה לקמפוס , כך שתהיה רכה ונוחה ככל האפשר.


מכיוון שבכוונתנו להנגיש את הלמידה לכלל הסטודנטים והסטודנטיות (כולל אילו שאין ביכולתם להגיע לקמפוס), היקף ההוראה הפרונטלית יקבע גם לפי כללי ה"תו הירוק", מספר הכתות בהן מותקן ציוד מתאים להנגשה כזו. 


בימים אלה אנו מרחיבים את היקף התשתיות בכתות הלימוד כדי לאפשר הוראה פרונטלית רחבה ככל האפשר.

אנא עקבו אחר הודעות  המכללה באופן יומיומי. אנו מאחלים לכולנו סמסטר מוצלח וחיים אקדמיים של שותפות וחיזוק ההבנה ההדדית בין ההנהלה, המרצים/ות והסטודנטים/יות.


בהזדמנות זו אנו מבקשים להמשיך ולעודד אתכם/ן להתחסן  כדי לאפשר לימודים בקמפוס ככל שהדבר יתאפשר , אחרי חופשת הפסח.

בתקווה לחזרה נעימה וקלה לקמפוס ובאיחולי בריאות טובה,פרופ' דרור ורמן ,  נשיא   

בני אלון , מנכ"ל      

פרופ' אילון ועדיה, סגן נשיא לעניינים אקדמיים

bottom of page