top of page
לוגו מכללה חדש.png

כללי התנהגות לסטודנטים ולסטודנטיות המגיעים לקמפוס

האקדמית תל אביב יפו- פעילות התו הירוק - סטודנטים


1. כחלק מחזרה לפעילות בצל מגפת הקורונה, המכללה האקדמית תל אביב יפו פועלת התאם להנחיות רשויות המדינה ובהתאם לכללי התו הירוק.

   

2. להלן עיקרי הדברים וההנחיות שעל הסטודנטים לבצע בהגעה למכללה ובשהייה בה.

  

3. כניסה למכללה:

  

 • הכניסה לקמפוס תתאפשר בהצגת אישור התו הירוק (נספח א') כפי שמוצג באפליקציה רמזור. ניתן להוריד את האפליקציה לנייד או להנפיק את האישור באתר משרד הבריאות "הנפקת תו ירוק".

 • תעודה מזהה לשם השוואה מול אישור התו הירוק.

 • במקביל עדין קיימת חובה למלא הצהרת בריאות ולבצע מדידת חום בכניסה.

  

4. שהייה בכיתות, בספריות ובבניינים:

   

 • הישיבה בכיתות היא בהתאם למקומות המסומנים (כיסא כן כיסא לא)

 • יש שמור על מרחק של 4 מטר ממקום ישיבתו של המרצה בכתת הלימוד.

 • יש לעטות מכסה בכל זמן השהות בקמפוס, כולל בעת שהות בכיתות ומחוץ להן.

 • אסורה אכילה בתוך הבניינים.

 • יש להימנע מהתקהלויות.

 • שהייה בספרייה מצריכה רישום מראש. להלן מייל לשליח בקשה לרישום לספרייה _library@mta.ac.il

 • בעת השהייה בספרייה יש לעטות מסכה בכל עת.

 • בסיום הלימודים, יש לעזוב את שטח המכללה.

  

5. היגיינה וחיטוי:

   

 • אמצעי חיטוי כדוגמת מגבוני חיטוי, נוזל אלכוג'ל מחולקים בכיתות באופן קבוע וקיימות עמדות דיספנסר עם חיטוי ברחבי המכללה.

 • כיתות ושטחים ציבוריים עוברים חיטוי ע"י גורם מקצועי, ע"פ הנחיות משרד הבריאות בסיום יום הלימודים.

  

6. אכיפה ובקרה:

   

 • המכללה מינתה את מנהל הביטחון של המכללה, כממונה על הקורונה ובמסגרת המינוי, מבוצעים ברמה יומית ביקורות ואכיפה בנושא בקרב כלל באי הקמפוס.

 • הורחב תקנון משמעת הסטודנטים והוכלל סעיפי מתן קנס כספי בגין הפרת ההנחיות כפי שפורטו לעיל.

 • ברחבי המכללה הוצב שילוט מנחה ומסביר לגבי הנחיות צו השעה.

       

דוגמה אישית וסיוע שלכם בכך שנעטה מסיכה על הפה והאף, נשמור על מרחק, נמנע מהתקהלויות, נשמור על עצמנו, על חברינו הסטודנטים וסגל המכללה.

זוהי הדרך היחידה שלנו להתגבר על המשבר הזה ואולי לשוב למשהו שיזכיר לנו את השגרה שכולנו רוצים לשוב אליה.


מצ"ב נספח א' - תו ירוק


bottom of page