top of page
לוגו מכללה חדש.png

הודעה לסטודנטים/ות אודות מתווה הלימודים החל מ-29.11.2020

סטודנטים/יות יקרים/ות,


הרינו לעדכן שהלימודים גם בשבוע הבא ועד להודעה חדשה ימשיכו להתקיים במתכונת מקוונת.

יחד עם זאת, אנו נערכים לאפשרות של קיום פעילות לימודית במעבדות 

וכן למפגשי סטודנטים ברחבות החיצוניות במכללה. 

הודעה מפורטת תשלח אליכם בימים הקרובים ע"י בתי הספר הרלבנטיים.

אנו ממשיכים בהיערכותנו לקיומם של לימודים במתכונת היברידית. 

הדקנים,ראשי התכניות והחוגים יעדכנו אתכם באילו קורסים תתקיים למידה משולבת (היברידית), 

החל ממתי תתקיים למידה כאמור, זאת לא יאוחר משבוע לפני הפעלת ההוראה המשולבת.


אנא עקבו אחר ההודעות, ושמרו על הבריאות!

bottom of page