top of page
לוגו מכללה חדש.png

מתווה לימודים מעודכן לראשית חודש נובמבר

סטודנטים/יות יקרים/ות,


לקראת סיומו של שבוע הלימודים השני , ברצוננו לחזור ולהדגיש כי שאיפתנו היא לחדש את הלימודים בקמפוס ולהחזירו מוקדם ככל שניתן לפעילות שוקקת של לימודים, היכרות עם הסטודנטים והסטודנטיות , פעילויות חברתיות לצד פעילויות אקדמית. אולם אנחנו עדיין במשבר בריאותי חסר תקדים, וכפופים להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה שאינם מאפשרות בשלב זה, לקיים פעילות בקמפוס. בהתאם לכך אנו נאלצים לעדכן אתכם כי ההוראה בכל הקורסים תתקיים במתכונת מקוונת מלאה עד ליום 15.11.2020.


עם זאת, כפי שידוע לכם, מצב התחלואה משתנה מעת לעת וכך גם החלטות הממשלה. לכן, הנהלת המכללה וצוותי ההוראה ערוכים גם למצב של הקלות משמעותיות בסגר. בהתאם לכך,  בחלק מבתי הספר ותכניות הלימודים, הכנו מתווה הוראה גמיש, לפיו ככל שתהיינה הקלות בסגר, נוכל להגדיל בהתאמה גם הוראה בקמפוס. המתווה שגיבשנו בנוי על הוראה משולבת (היברידית)  בחלק מהקורסים, לפי יכולתנו ולפי הנחיות הממשלה.


הדקנים, ראשי התכניות והחוגים יעדכנו אתכם באילו קורסים תתקיים למידה משולבת ( היברידית), החל ממתי תתקיים למידה כאמור, זאת לא יאוחר משבוע לפני הפעלת ההוראה המשולבת.


אנא עקבו אחר ההודעות, ושמרו על הבריאות!

bottom of page