לוגו מכללה חדש.png

הנחיות פעולה במכללה בעקבות התקנות לשעת חירום

בהמשך לאישור התקנות לשעת החירום מיום 21.3.20 להלן הנחיות לפעולה במכללה.
הנחיות יכנסו לתוקף- החל מיום ראשון, 22.3.20 בשעה 5:30 ויהיו בתוקף עד להודעה חדשה.
ההנחיות תתעדכנה מעת לעת והנכם מתבקשים לעקוב אחר ההנחיות באתר המכללה – אודות - מידע לשעת חירום.
 
פעילות המכללה:
 
החל מיום 22.3.20, הקמפוס יפעל בין השעות 06:30- 20:00.
 
כניסה לקמפוס:
 
 • סגל מנהלי, סגל אקדמי ועובדים חיצוניים למכללה – תותר כניסה ויציאה רק משער חבר הלאומים בהתאם לרשימה שמית מאושרת.
 • לא תתאפשר כניסה משער עזה.
 • כל כניסה/יציאה תתועד ביומן שינוהל ע"י המאבטח בשער חבר הלאומים.
 • שער רבנו ירוחם – סגור.
 
 
מילוי אחר הנחיות משרד הבריאות:
 
 • כלל העובדים ששוהים בקמפוס נדרשים למלא אחר הוראות משרד הבריאות כפי שמפורסמות מעת לעת באתר משרד הבריאות [הנחיות משרד הבריאות] ובכללן:
 • במידה והנכם מרגישים לא טוב יש לדווח במידי למנהל הישיר ולמנהלת אגף משאבי אנוש.
 • אין להתקהל יותר מ-10 אנשים
 • יש לשמור על מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם
 • יש לשמור על היגיינה
 
 
אישור עובד חיוני
 
 • המכללה תנפיק אישור לכל עובד חיוני בחתימת מנכ"ל המכללה.
 • כל עובד מנהלי/עובד חיצוני יישא על גופו, מרגע יציאתו מהבית, במהלך שהותו בקמפוס ועד הגעתו לביתו, אישור מטעם מנכ"ל המכללה כי הינו עובד חיוני שיש צורך הכרחי הגעתו למכללה
 
 
 
בני אלון
מנכ"ל