top of page
לוגו מכללה חדש.png

הנחיות פעולה במכללה בעקבות התקנות לשעת חירום

בהמשך לאישור התקנות לשעת החירום מיום 21.3.20 להלן הנחיות לפעולה במכללה.
הנחיות יכנסו לתוקף- החל מיום ראשון, 22.3.20 בשעה 5:30 ויהיו בתוקף עד להודעה חדשה.
ההנחיות תתעדכנה מעת לעת והנכם מתבקשים לעקוב אחר ההנחיות באתר המכללה – אודות - מידע לשעת חירום.
 
פעילות המכללה:
 
החל מיום 22.3.20, הקמפוס יפעל בין השעות 06:30- 20:00.
 
כניסה לקמפוס:
 
 • סגל מנהלי, סגל אקדמי ועובדים חיצוניים למכללה – תותר כניסה ויציאה רק משער חבר הלאומים בהתאם לרשימה שמית מאושרת.
 • לא תתאפשר כניסה משער עזה.
 • כל כניסה/יציאה תתועד ביומן שינוהל ע"י המאבטח בשער חבר הלאומים.
 • שער רבנו ירוחם – סגור.
 
 
מילוי אחר הנחיות משרד הבריאות:
 
 • כלל העובדים ששוהים בקמפוס נדרשים למלא אחר הוראות משרד הבריאות כפי שמפורסמות מעת לעת באתר משרד הבריאות [הנחיות משרד הבריאות] ובכללן:
 • במידה והנכם מרגישים לא טוב יש לדווח במידי למנהל הישיר ולמנהלת אגף משאבי אנוש.
 • אין להתקהל יותר מ-10 אנשים
 • יש לשמור על מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם
 • יש לשמור על היגיינה
 
 
אישור עובד חיוני
 
 • המכללה תנפיק אישור לכל עובד חיוני בחתימת מנכ"ל המכללה.
 • כל עובד מנהלי/עובד חיצוני יישא על גופו, מרגע יציאתו מהבית, במהלך שהותו בקמפוס ועד הגעתו לביתו, אישור מטעם מנכ"ל המכללה כי הינו עובד חיוני שיש צורך הכרחי הגעתו למכללה
 
 
 
בני אלון
מנכ"ל
bottom of page