top of page
לוגו מכללה חדש.png

המשך קיום בחינות באופן מקוון עד להודעה המתירה קיום בחינות בקמפוס

הרינו לעדכנכם/ן כי בשלב זה הבחינות תימשכנה להתקיים מרחוק באופן מקוון. במועד בו ניתן יהיה לחזור ולערוך חלק מהבחינות בקמפוס, תישלח על כך הודעה לסטודנטים/יות - שמלכתחילה היו אמורים/ות היו להיבחן בקמפוס המכללה- לכל הפחות כשלושה ימים לפני מועד קיומן.

הנכם/ן מתבקשים/ות לעקוב באופן תדיר אחר הודעות המכללה שיתפרסמו באתר האינטרנט של המכללה, באתרי הקורסים, במערכתMAMA , במסרונים ובהודעות הדוא"ל. לשאלות והבהרות בנושא ניתן לפנות בדוא"ל למינהל בית הספר הרלוונטי - לחצו כאן.

בברכת הצלחה בבחינות ובריאות טובה לכולם/ן,


מיכל רז

ראשת מינהל הסטודנטים ודיקנית הסטודנטים

bottom of page