top of page
לוגו מכללה חדש.png

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

סטודנטים/יות יקרים/ות,


שנת הלימודים תשפ״א תפתח ביום א' 18.10.2020. אנו שולחים לכם ברכות חמות לשנת לימודים פורייה ומהנה.


עקב הערכתנו כי הסגר צפוי להימשך כחודש, אנו נאלצים  להודיעכם כי  בשבועיים הראשונים של סמסטר א' תשפ"א בתאריכים 18.10.2020- 30.10.2020 ההוראה בכל הקורסים תתקיים במתכונת מקוונת מלאה.


עם זאת, כפי שידוע לכם, מצב התחלואה  משתנה מעת לעת וכך גם החלטות הממשלה. לכן , הנהלת המכללה וצוותי ההוראה ערוכים גם למצב של הקלות משמעותיות בסגר. בהתאם לכך,  בחלק מבתי הספר ותכניות הלימודים,  הכנו מתווה הוראה גמיש, לפיו ככל שתהיינה הקלות בסגר, נוכל להגדיל בהתאמה גם הוראה בקמפוס. המתווה שגיבשנו בנוי על הוראה משולבת (היברידית)  בחלק מהקורסים, לפי יכולתנו ולפי הנחיות הממשלה.


בהוראה משולבת ( היברידית), חלק מהתלמידים (שירצו בכך) יוכלו לבוא לקמפוס להשתתף באופן פיסי  בשיעורים שיתקיימו בכתות הלימוד שישודרו בו זמנית באופן מקוון לטובת סטודנטים שיצפו בקורס זה מרחוק. כאמור, אנו נפעל לפי ההנחיות.


הדקנים, ראשי התכניות והחוגים יעדכנו אתכם באילו קורסים תתקיים למידה משולבת ( היברידית), החל ממתי תתקיים למידה כאמור, זאת לא יאוחר משבוע לפני הפעלת ההוראה המשולבת.


אנא עקבו אחר ההודעות, ושמרו על הבריאות!


בברכה,

פרופ' דרור ורמן- נשיא

פרופ' אילון ועדיה- סגן נשיא

מר בני אלון- מנכ"ל

גב' מיכל רז- ראש מנהל סטודנטים ודקנית הסטודנטים

bottom of page