top of page
לוגו מכללה חדש.png

הודעה לסטודנטים אודות מתווה הלימודים החל מה-15.11.20

סטודנטים/יות יקרים/ות,


למרות שאיפתנו הרבה להחזיר אתכם לפעילות של למידה והוראה בקמפוס, אנו

נאלצים לעדכן אתכם גם בשלב זה , כי ההוראה בכל הקורסים תמשיך להתקיים

במתכונת מקוונת מלאה עד ליום 22.11.2020.


עם זאת, כפי שידוע לכם, מצב התחלואה משתנה מעת לעת וכך גם החלטות

הממשלה. לכן, הנהלת המכללה וצוותי ההוראה ערוכים גם למצב של הקלות

משמעותיות בסגר. בהתאם לכך, בחלק מבתי הספר ותכניות הלימודים, הכנו

מתווה הוראה גמיש, לפיו ככל שתהיינה הקלות בסגר, נוכל להגדיל בהתאמה גם

הוראה בקמפוס. המתווה שגיבשנו בנוי על הוראה משולבת )היברידית( בחלק

מהקורסים, לפי יכולתנו ולפי הנחיות הממשלה.


הדקנים, ראשי התכניות והחוגים יעדכנו אתכם באילו קורסים תתקיים למידה

משולבת ) היברידית(, החל ממתי תתקיים למידה כאמור, זאת לא יאוחר משבוע

לפני הפעלת ההוראה המשולבת.


אנא עקבו אחר ההודעות, ושמרו על הבריאות!


בברכה,

פרופ' אילון ועדיה - סגן נשיא

bottom of page