top of page
לוגו מכללה חדש.png

היערכות המכללה לאפשרות של חזרה הדרגתית להוראה בקמפוס

סטודנטים/יות יקרים/יות,


סמסטר ב' החל ביום א' 21.2.21 כלמידה מקוונת באמצעות מערכת ה-ZOOM , כפי שעדכנו אתכם במכתבנו מיום 15.2.21. 


אני מבקשת לעדכנכם/ן כי קיימת מגמת היערכות של חזרה הדרגתית להוראה בקמפוס. אנו שואפים, כתלות במצב התחלואה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה, לחדש באופן מדורג למידה בקמפוס. 

הכיוון המסתמן הוא, בהתאם להחלטת משרד הבריאות, לאפשר אך ורק לסטודנטים ולסטודנטיות מחוסנים להגיע לקמפוס. 


סטודנטים/יות שלא התחסנו ו/או סטודנטים/יות שלא יתאפשר להם להגיע לקמפוס, יוכלו לצפות בשיעורים המתקיימים בקמפוס באופן סינכרוני ו/או א- סינכרוני  (מבלי יכולת השתתפות פעילה בשיעורים) תלוי בהחלטת המרצה ובאופי הקורס. 

מידע מפורט יותר יישלח בהמשך, מיד עם קבלת הנחיות של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות. אנא עקבו אחר הנחיות והודעות המכללה באופן יומיומי. נודה להיערכותכם/ן בהתאם. 


בהזדמנות זו אנו מבקשים לעודד אתכם/ן להתחסן כדי לאפשר לימודים בקמפוס וכדי להגן על בריאותכם/ן ובריאותם/ן של כל באי הקמפוס. בברכת סמסטר מוצלח, בריאות טובה והצלחה בלימודים, 


מיכל רז 

ראש מנהל סטודנטים ודקנית הסטודנטים

bottom of page