top of page
לוגו מכללה חדש.png

הודעה לסטודנטים על ציונים בינארים

סטודנטים /יות יקרים/ות,


הריני להביא לידיעתכם/ן כי במספר בחינות שנערכו מרחוק סטו הציונים והמדדים הסטטיסטיים הנוספים באופן חריג מן המקובל, דבר שהוביל לקביעה אקדמית שהבחינה אינה מהימנה. לנבחנים במקרים אלה , ניתן ציון "עובר ".  


הנהלת המכללה מקווה שלא יהיו מקרים נוספים כאלה בבחינות מרחוק שתערכנה בעתיד אולם מבקשת ליידע את הסטודנטים שאם יהיו מקרים כאלה, ניאלץ לנקוט בצעדים דומים גם בעתיד. 


למען הסר ספק, במקרה המתאים תהיה רשאית המכללה גם לפסול בחינה ולערוך אותה במועד אחר. אנו שבים ומדגישים בפניכם את חשיבות השמירה על טוהר הבחינות.


מאחלים לכם המשך הצלחה בבחינות, 


פרופ' אילון ועדיה 

סגן נשיא לעניינים אקדמיים

bottom of page