top of page
לוגו מכללה חדש.png

מעבר לבחינות מקוונות מנוטרות

סטודנטים/יות יקרים/ות,


לאור החלטת הממשלה מאמש לפיה תהיה החמרה בהוראות הסגר הצפוי , החליטה הנהלת המכללה שכל הבחינות הצפויות להתקיים בקמפוס המכללה החל מיום שישי 18.9.2020 ועד ליום 1.10.2020 ( כולל), תתקיימנה במתכונת מקוונת באמצעות מערכת הניטור SMOWL, ולא במתכונת פרונטלית כפי שתוכנן.


אנו שבים ומדגישים את החשיבות אותה מייחסת המכללה לטוהר הבחינות. אנו מקווים מאד כי בהתנהגותכם תהוו  דוגמה ומופת להתנהלות אחראית בבחינות מקוונות שכן המרוויחים העיקריים מכך יהיו בראש ובראשונה אתם- הסטודנטים. התנהלות סטודנט שלא עפ"י "נוהל סדרי בחינות" תוכל להוות בסיס להגשת תלונה משמעתית נגדו.  כמו כן, לאחר קיום הבחינה,  מרצה הקורס רשאי להזמין סטודנט  על מנת לבחון את ידיעותיו בנושא  הבחינה  ולאמת כי תשובותיו בבחינה הן פרי ידיעתו.

בהצלחה בבחינות,


מנהל סטודנטים

bottom of page