top of page
לוגו מכללה חדש.png

מכתב נשיא לסטודנטים בעניין השביתה 1.12.2020


שלום רב לסטודנטיות ולסטודנטים,


אני כותב לכם/ן מכתב זה בפרשת דרכים שקיוויתי שלא נגיע אליה. 

אחרי שביתה שנמשכה כבר שישה וחצי שבועות וגרמה לחלקכם/ן קשיים ועוגמת נפש רבים, 

שביתה שבמהלכה נוהל משא ומתן אינטנסיבי והוגן בין 'כוח לעובדים' (הארגון שמייצג את השובתים מ-11 מכללות אקדמיות ציבוריות מתוך 22), האוצר, ות"ת וועד ראשי המכללות, 

בסוף השבוע שעבר הושגו הסכמות בכל הנושאים שעליהם פרצה השביתה


ההסכמות שהושגו מהוות הישגים משמעותיים בתנאי ההעסקה של מורים מן החוץ בכל  עשרים ושתיים המכללות הציבוריות, שיביאו לשינוי משמעותי במעמדם של אלפי חברי הסגל העמית והמורים מן החוץ ותנאי העסקתם. בסוף השבוע האחרון סוכמו הפרטים למסמך עקרונות, במאמצים רבים שכללו ישיבות אינטנסיביות עם נציגי הממונה על השכר במשרד האוצר וראשי ות"ת/מל"ג על מנת להגיע להסכמות על תנאים מיטיבים ותקצוב ההסכם.


אולם בראשית השבוע  נציגי 'כוח לעובדים' חזרו בהם מהסכמות אלו

העלו דרישות סותרות הפורצות את ההסכמות עד כה, חזרו לאחור בחלק מהנושאים 

ופתחו נושאים חדשים שלא היו על שולחן המו"מ עד כה. 


צוות המו"מ מטעם ור"מ – שהקדיש עשרות רבות מאד של שעות לתהליך הזה, וחשב שהוא הסתיים – דיווח כעת שהדיון בכל הנושאים החדשים שנפתחו (הצוות מנה לא פחות מ-17 נקודות מחלוקת מהותיות) ידרוש עוד שבועות ארוכים.


לפיכך, הנהלת ור"מ – שבה יושבים כלל נשיאי המכללות – החליטה אתמול בערב פה אחד להפסיק את המשא-ומתן ברמה הארצית ולהעבירו לרמה המקומית. 

אנו מכבדים את זכות השביתה, אך תוצאות המו"מ כפי שכבר הושגו הן קצה גבול היכולת של הסכם קיבוצי, בפרט בתקופה מורכבת זו, בה על-פי המדיניות ממשלתית לא נחתמים הסכמי מסגרת עם ארגונים יציגים במשק. 

לכן, הקשיים הנגרמים (לכם/ן, למורים והמורות השובתים, ולמכללה כולה) מהשביתה המתמשכת, ובפרט בעיצומו של משבר הקורונה, המתאפיין בחוסר ודאות כלכלית, לא יובילו לשינוי נוסף בעמדת ות"ת ומשרד האוצר.


ובינתיים אנחנו כבר בשבוע השביעי של השביתה, מתקרבים לנקודת האל-חזור מבחינת  האפשרות להשלים את השיעורים בקורסים שאינם מתקיימים עקב השביתה. 


בנסיבות אלה חלק מהמכללות מתכוונות לפנות הבוקר לבית הדין לעבודה בבקשה להוציא צווים להפסקת השביתה. ייתכן שאינכם/ן יודעים/ות, אגב, שלמעלה ממחצית מהמורים מן החוץ במכללות השובתות כבר בחרו שלא לשבות, ובחלקן הרוב המוחלט של המרצים אינו שובת.


לכן פניתי היום אל הסגל העמית והמורים מן החוץ אצלנו במכללה והזמנתי אותם לשיחה מיידית איתי ועם חברי בהנהלת האקדמית ת"א יפו. 


אנחנו מסוגלים לפתור את מרביתן המכרעת של הבעיות שיצרה השביתה אם היא תסתיים עוד השבוע , ובאופן שייתן לחברי וחברות הסגל שלנו, שהם/ן שותפים מרכזיים לעשיה במכללה, הישגים חדשים ומיטיבים.


בתקווה לבשורות טובות יותר ממש בימים הקרובים.


דרור ורמן, נשיא

bottom of page