top of page
לוגו מכללה חדש.png

עדכונים שוטפים

הנחיות וכללי התנהגות ללמידה מרחוק

19.10.20

הודעה לסטודנטיות ולסטודנטים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

01.10.20

הודעה על מעבר לבחינות מקוונות מנוטרות

24.09.20

הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי צו בריאות העם

23.09.20

אישור קיום בחינות בקמפוס במהלך סגר חגי תשרי תשפ"א

23.09.20

הודעה לסטודנטים הלומדים בסמסטר קיץ

30.06.20

הודעת הבהרה בנושא קיום בחינות בקמפוס

30.06.20

קרן האקדמית ת"א-יפו לסיוע כלכלי לנפגעי משבר הקורונה בשיתוף אגודת הסטודנטים

27.04.20

סרטוני הדרכה לביצוע בחינות במערכת ה- MAMA

21.04.20

תזכורת והנחיות נוספות לקראת ביצוען של בחינות מקוונות

20.04.20

חלופות לבחינות בשל משבר הקורונה (בחינה מקוונת, בחינת בית, עבודה=בחינה)

08.04.20

הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות סמסטר ב' תש''ף והגשת אבחונים/מסמכים רפואיים - 19.5.20

05.04.20

חלופות לבחינות סמסטר א' תש"ף שלא התקיימו החל מיום 13.3.2020

05.04.20

הנחיות פעולה במכללה בעקבות התקנות לשעת חירום 

21.03.20

מעבר למתכונת חירום

18.03.20

התמודדות עם מצבי דחק (stress) בזמן קורונה

17.03.20
bottom of page