top of page
לוגו מכללה חדש.png

הנחיות וכללי התנהגות ללמידה מרחוק

סטודנטים/יות יקרים/ות,
 

עם שנת הלימודים אנו שולחים לכן ולכם שוב ברכות חמות לשנת לימודים פורייה עם תקוות לסיום שביתות ומגיפות.

כאמור, בשל משבר נגיף הקורונה, והנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה החליטה הנהלת המכללה כי הלימודים בשבועיים הראשונים של הסמסטר בתאריכים: 18.10.2020-30.10.2020 יתקיימו באופן מקוון. הודעה על כך נמסרה לסטודנטים במכתבנו מיום 1.10.2020.

עם זאת, כפי שידוע לכם, הכנו במכללה גם מתווה הוראה גמיש, לפיו ככל שתהיינה הקלות בסגר, נוכל להגדיל בהתאמה גם הוראה בקמפוס. המתווה שגיבשנו בנוי על הוראה משולבת (היברידית) בחלק מהקורסים, לפי יכולתנו ולפי הנחיות הממשלה. נמשיך לקוות שנוכל להפגש גם פיזית המהלך שנה זו, ונמשיך לעדכן אתכם-ן. 

ובינתיים, אנו מבקשים לשתף אתכם בהנחיות וכללי התנהגות ללמידה מרחוק שגבשנו למענכם ולמען הסגל האקדמי במכללה. ביחד, נתגבר על הקשיים וניצור הוראה ולמידה של שיתוף פעולה והצלחה.

 

הנחיות וכללי התנהגות ללמידה מרחוק

אנו מפרטים כאן את ההנחיות וכללי ההתנהגות ללמידה מרחוק. הנחיות וכללים אלה אינם מייתרים את תקנון הלימודים של המכללה אלא באים להוסיף עליו. ההנחיות וכללי ההתנהגות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לסטודנטיות וסטודנטים כאחד.

ההנחיות וכללי ההתנהגות נועדו כדי לאפשר סביבת הוראה ולמידה ראויה ומכבדת ולהלן עיקריהן:

 1. אנו שמחים לעדכן כי וועד הסגל האקדמי הבכיר במכללה הביע תמיכה בהקלטה של שיעורים כדי להקל על הסטודנטים ולסייע להם בשנה מורכבת זו. לפיכך ברירת המחדל בכל קורס בזום היא שהשיעור יוקלט ויהיה זמין לצפייה מייד לאחריו. עם זאת, נשמרה גם זכותם של מרצים הבוחרים בכך לא להקליט שיעור או חלקו. לכן, הנהלת המכללה לא יכולה להתחייב כי כל השיעורים יהיו זמינים לצפייה.

 2. בקורסים עם השתתפות פעילה של סטודנטים, מומלץ למרצה לשתף את הסטודנטים בשאלה האם להקליט, ויכול גם להפסיק את ההקלטה בחלקים של השיעור שבהם התלמידים מדברים. תלמידים שלא מעוניינים שיוקלטו צריכים להעלות זאת מול מרצה הקורס.

 3. ההקלטות יועמדו לצפייה לצרכי לימוד לרשות הסטודנטים הרשומים לקורס בלבד זאת באמצעות מערכת ה- MAMA, ותימחקנה לאחר סיום הקורס כולל מטלותיו.

 4. חל איסור מוחלט על צילום , העתקה , הקלטה והפצה של הקלטות אלו. אי שמירה על כללים אלו עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי ואף יכול שתקבע הפרה חוקית של זכויות יוצרים.

 5. על הסטודנט לוודא מבעוד מועד כי לרשותו מחשב נייח/נייד מחובר למקור מתח, חיבור לרשת האינטרנט, מצלמת אינטרנט תקינה, מיקרופון פנימי או חיצוני המחובר למחשב בלבד ( אלא אם כן יש מיקרופון מובנה במצלמה). רק במקרים בהם אין ברירה ואין ברשות הסטודנט מחשב, ישנה אפשרות להתחבר דרך טלפון חכם ועם מטען זמין.

 6. בשיעורים שבהם חלה חובת נוכחות, על הסטודנט להפעיל את המצלמה לאורך כל זמן השיעור. השתתפות בשיעור ללא מצלמה פתוחה תחשב כהיעדרות.

 7. סטודנטים שאינם יכולים להפעיל מצלמה מסיבות לגיטימיות, יכולים לבקש החרגה מנומקת מראש תכנית הלימודים/דקן בית הספר. במקרים דחופים אחרים, אפשר לבקש אישור כזה גם ממרצה הקורס.

 8. בשיעורים שבהם אין נוכחות חובה, אנו מבקשים וממליצים להפעיל מצלמה ולהשתתף השתתפות פעילה בשעורים הן כדי לכבד את המרצה והן כדי ליצור סביבה לומדת. סביבה כזו תאפשר שיפור ההוראה והלמידה שאנו נאלצים לקיים האופן מקוון מלא, לפחות בשלב זה.

 9. רצוי מאד להתכונן לשעת השיעור. להכין את המיכשור ולבחור מרחב מתאים ללמידה ככל האפשר. אין להעלות לשיעור תוך כדי נהיגה ו/או עיסוק בפעילות אחרת.

 10. לפני השיעור יש לכתוב את השם המלא של הסטודנט (שם פרטי ושם משפחה) בעברית או באנגלית במסך התמונה בפרופיל האישי שלך במערכת הזום (זום מאפשר לכם לכתוב את שמכם במדויק. הנחייה טכנית תשלח בנפרד).

 11. במידה וסטודנט מעוניין לשמור על פרטיותו, הוא מוזמן לעשות שימוש באופציה של הצבת תמונת רקע בפרופיל הזום האישי שלך (הנחיה טכנית תשלח בנפרד).

 

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומהנה,

פרופ' דרור ורמן - נשיא 

פרופ' אילון ועדיה - סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

מר בני אלון - מנכ"ל

bottom of page