לוגו מכללה חדש.png

הודעה לסטודנטים הלומדים בסמסטר קיץ

שלום רב,

הרינו להודיעכם כי הלימודים בסמסטר הקיץ שיחל ביום 19.7.2020 יתקיימו באופן מקוון, וזאת לאור הנחיות משרד הבריאות/מל"ג אשר נכון להיום אינן מאפשרות את קיום הסמסטר במתכונתו הרגילה, בקמפוס המכללה.

 

נעדכנכם ככל שיחול שינוי בהנחיות.

 

 

בברכה,

מנהל סטודנטים