top of page
הצטרפות

הצטרפות לשיעור מקוון במערכת

על מנת להתחבר לשיעור המקוון יש להיכנס למערכת המודל (MAMA) ולקורס הרלוונטי?

בתוך הקורס, אם המרצה הקים את הפעילות, תראו פעילות חדשה - עם האייקון המוצג מטה. 

שימו לב: שם הפעילות עשוי להשתנות מקורס לקורס, שכן כל מרצה יכול לקבוע את השם ע"פ רצונו.

2023-11-02 10_21_18-Window.png

במסך הבא תראו את הפגישות המקוונות שתוזמנו בקורס הנ"ל.

לחצו על Join על מנת להצטרף לפגישה.

join.png

במסך הבא תראו את הפגישות המקוונות שתוזמנו בקורס הנ"ל.

לחצו על Join על מנת להצטרף לפגישה.

join.png

במידה ומעולם לא השתמשתם ב-ZOOM בעבר, תתבקשו לעקוב אחר ההוראות ולאפשר התקנה של מספר שניות.

installing.png

בסיום ההתקנה תתבקשו לאשר את פתיחת הממשק במחשבכם.

Open Zoom.png

לאחר פתיחת הממשק, תתבקשו לבחור אם להתחבר לפגישה עם המיקרופון.

ייתכן ותידרשו לאשר, בדפדפן, שימוש במיקרופון.

Join Audio.png

לחצו על הכפתור המסומן כדי להצטרף לפגישה תוך שימוש במיקרופון.
 

בקישור מתחת לכפתור, תוכלו לבדוק כי האודיו שלכם עובד תקין.

כעת אתם מחוברים ויכולים לצפות ולהשתתף בשיעור המקוון!

shared screen.png

שימוש במערכת זום

stud Menu.png

לרשומתכם מספר אפשרויות עיקריות:

  • Mute\Unmute - הפעלה/כיבוי המיקרופון. ל]עמים המרצה יכבה לכל השתתפים את המיקרופון על מנת שלא להפריע למהלך השיעור, ובפרקי זמן, עליהם יחליט, יאפשר זמן לשאלות והערות, אז כמובן יפתח למשתמשים את המיקרופון.

  • Start Video\End Video - הפעלה/כיבוי שיתוף המצלמה עם שאר המשתתפים. גם כאן המרצה יכול לשלוט באופציה וכלל לא לאפשר שיתוף מצלמות.

  • Invite - הזמנת משתתפים נוספים למפגש. 

  • Participants - צפיה ברשימת המשתתפים במפגש. 

  • Share Screen - שיתוף המסך שלכם לשאר המשתתפים (מדובר בשיתוף מסך המחשב ומה שמוצג בו. 

  • Chat - הזמנת משתתפים נוספים למפגש. כאן ניתן לכתוב שאלות למרצה באופן אישי, או לכל המשתתפים. יש לקחת בחשבון שהמרצה לאתמי דיהיה זמין לענות לצ'אט תוך כדי השיעור, כיוון שעסוק בללמד.

  • Record - הקלטה של המפגש. רק המרצה יכול הקליט את השיעור, ולהחליט בסיום השיעור אם לשתף את ההקלטה עם הסטודנטים.

  • Leave Meeting - יציאה ועזיבת המפגש.

שימוש
bottom of page