top of page
לוגו מכללה חדש.png

 פרטים אישיים

תם המועד להגשת הבקשה למלגת סיוע.

לשאלות והבהרות יש לפנות לדיקנט הסטודנטים בדוא"ל (לחץ/י כאן).

לחץ/י כאן כדי לצרף את הודעת הפיטורין / הוצאה לחל"ת
האם פוטרת מעבודתך / הוצאת לחופש או חל"ת?
האם נמצאת זכאי/ת למלגת סיוע כלכלי של המכללה בשנת הלימודים הנוכחית (תש"ף)?

באפשרותך להוסיף בקצרה פרטים אודותייך ו/או משפחתך, אשר לדעתך עשויים לסייע לך בקבלת המלגה.

מידע נוסף אודותייך שעשוי לסייע לך בקבלת המלגה

שגיאה בטופס

הטופס נשלח בהצלחה!

bottom of page