top of page

מפגשים אישיים לסטודנטים עם מנהלות המכללה

מדיניות הדלת הפתוחה ממשיכה גם בימי קורונה.

באפשרותכם לקבוע פגישה אישית עם נציגי המנהלות השונות במכללה.

לקביעת פגישה של 10 דקות, לחצו על המנהלה הרלוונטית אליכם. לאחר שתבחרו מועד ותזינו את הפרטים, קישור לזום יישלח לכתובת המייל שהזנתם.

Succulent Plant and Binder Clips
לחצו לקביעת מועד

יחידת שכר לימוד

לחצו לקביעת מועד

מרכז אקדמיה-קהילה

לחצו לקביעת מועד

מדור קידום סטודנטים

לחצו לקביעת מועד

מדור מלגות ומעונות

לחצו לקביעת מועד

ע' דיקן הסטודנטים

פגישה אישית עם מנהל פרויקטים דיגיטליים

עמרי ספיר

bottom of page