top of page
לוגו מכללה חדש.png
 • איך אני מקבל חשבון ב ZOOM ?
  כל המרצים (שמלמדים בסמסטר ב') קיבלו הזמנה לרישום לחשבון המכללה של ZOOM. יש לפתוח את המייל ולפעול ע"פ ההנחיות.
 • איך אני מתנהל אם כבר יש לי חשבון ב ZOOM?
  כדי לקבל את הרשאות החשבון המתקדם של המכללה יש להירשם עם מייל המכללה בלבד. שיעורים שתקימו ב-MAMA יכולים להתנהל על ידיכם רק אם חשבון המכללה שלכם.
 • מתי אני יכול להעביר את השיעור?
  יש להעביר את השיעור ביום ובזמן כפי שנקבע במערכת השעות המקורית בלבד.
 • איזה ציוד נחוץ לשם העברת שיעור מקוון?
  לשם העברת שיעור מקוון יש צורך במחשב, מיקרופון ומצלמה. אם ברשותכם מחשב נייד יש לכם את כל הציוד במחשב שלכם. במידה ואין ברשותכם מצלמה ומיקרופון ניתן לפנות למרכז התמיכה במייל HelpDesk@mta.ac.il ולקבל מצלמת רשת.
 • מהיכן אני מעביר את השיעור המקוון?
  את השיעור המקוון ניתן להעביר מכל מקום בו יש לכם גישה למחשב (עם מצלמה ואינטרנט), גישה לאינטרנט ( עם חיבור יציב). רצוי להיות במקום שקט - חדר בבית (ללא אנשים נוספים בחדר בזמן השיעור). בשלב זה ובמידת הצורך בלבד, חבר סגל אקדמי בכיר יכול להעביר את הקורס המקוון מחדרו בקמפוס במכללה .סגל עמית וממ"ה, יכולים לעשות זאת ממעבדות המחשבים במכללה (לא יותר מ 4 מרצים בחדר אחד). צוות מערכות המידע יעניק תמיכה וציוד במידת הצורך
 • אני צריך להעביר שיעור השלמה, שאינו ביום או השעה של השיעור המקורי, מה עלי לעשות?"
  במקרה של שיעור השלמה, שאינו מתקיים ביום ומזמן המקורי כפי שנקבע במערכת השעות, יש לפנות במייל ל- mamahd@mta.ac.il יש לציין במייל את פרטי השיעור - תאריך, ושעה מתוכננת של השיעור.
 • כיצד מפעילים את הzoom דרך הטאבלט ?
  או אופציה שניה המצלמה הנוספת:
bottom of page