top of page
לוגו מכללה חדש.png
לוגו בשביל החיים.png
suicide-convention-logos.png

האקדמית תל אביב-יפו והמרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין מתכבדים להזמינכם:

לכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל

להבין כדי למנוע 7

אתגרי המחר במניעת אובדנות

יום שני | 3.5.21

משתתפים יקרים!

אנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו לכנס 'להבין בכדי למנוע 7'! הכנס, שהפך כבר למסורת נפלאה, מחבר בין אנשי מחקר, טיפול, חינוך, שטח, קובעי מדיניות וסטודנטים מכל המגזרים לקהילה אחת גדולה המגויסת להצלת חיים ותמיכה במשפחות.

הכנס השנה יעמוד בסימן "מבט מקרוב על התנהגות אובדנית: אתגרי המחקר במניעה ובטיפול". בכנס קרוב לשלושים הרצאות שיבקשו כולן להעניק לנו ידע מדעי מעמיק במטרה לאפשר שיפור בתהליכי איתור, הערכה, טיפול ומניעה מעשית של אובדנות בישראל.

אנו מזמינים אתכם לבוא בלב פתוח, סקרנות ושותפות ולשמוע על העשייה הנפלאה בתחום זה בישראל.

בהערכה עמוקה,

יו"ר הכנס במשותף
ד"ר סמי חמדאן, האקדמית תל אביב יפו
פרופ' יוסי לוי בלז, המרכז האקדמי רופין

09:00-09:30 - דברי פתיחה וברכות (מליאה)

דברי פתיחה: ד"ר סמי חמדאן ופרופ' יוסי לוי בלז, יו"ר הכנס

ברכות:

  • פרופ' דרור ורמן | נשיא האקדמית תל אביב-יפו

  • פרופ' גליה צבר | נשיאת המרכז האקדמי רופין

  • פרופ' גיל זלצמן | יו"ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות

09:30-11:00 - מושב ראשון (מליאה) - מניעת אובדנות בישראל בצל הקורונה

"מניעת אובדנות בישראל - איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים?" - פרופ' גיל זלצמן | יו"ר המועצה הלאומית למניעת התאבדות

מצוקה נפשית וסיכון אובדני בקרב סטודנטים בתקופת הקורונה - ד"ר סמי חמדאן | ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית, האקדמית תל אביב-יפו

לא טוב היות האדם לבדו - השלכות הקורונה על בדידות והקשר לאובדנות בישראל 2021 - פרופ' יוסי לוי בלז | ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי, המרכז האקדמי רופין

11:00-11:15 - הפסקה ומושב פוסטרים

11:15-12:45 - מושב שני (שלושה מושבים מקבילים) - מבט מקרוב:

אוכלוסיות בסיכון אובדני

ילדים ובני נוער/ יו"ר המושב: ד"ר ירי גביעון, אוניברסיטת בר אילן | קישור לזום

מזדקנים וזקנים/ יו"ר המושב: ד"ר דניאלה איזנברג, המרכז האקדמי רופין | קישור לזום

בני משפחה שיקיריהם התאבדו/ יו"ר המושב: ד"ר מאיה יוהן-ברק, עמותת בשביל החיים ומרכז שניידר לרפואת ילדים | קישור לזום

שימו לב: מספר המקומות בכל מושב מוגבל. אם המושב המבוקש מלא, אנא בחרו מושב אחר. הקלטות כל המושבים יפורסמו בהמשך.

12:45-13:15 - הפסקה

13:15-14:45 - מושב שלישי (שלושה מושבים מקבילים) - מבט מקרוב:

ניהול סיכון אובדני וסוגיות טיפוליות

ניהול סיכון אובדני/ יו"ר המושב: ד"ר שירה ברזילי, מרכז שניידר לרפואת ילדים | קישור לזום

פסיכותרפיה במצבים אובדניים/ יו"ר המושב: ד"ר שרון זיו-ביימן, מנהלת מכון מפרשים, האקדמית תל אביב-יפו | קישור לזום

סיכון אובדני בתקופת הקורונה/ יו"ר המושב: ד"ר ג'וי בנטוב, אוניברסיטת חיפה והמכללה למנהל | קישור לזום

שימו לב: מספר המקומות בכל מושב מוגבל. אם המושב המבוקש מלא, אנא בחרו מושב אחר. הקלטות כל המושבים יפורסמו בהמשך.

14:45-15:00 - מושב רביעי (מליאה)

סיכום ומבט לעתיד - ד"ר סמי חמדאן, פרופ' אלן אפטר ופרופ' יוסי לוי בלז

bottom of page