top of page

כנס פתיחת שנה

קישור להקלטה
תאריך
מאת
כותרת ההרצאה
21/09/2020
ד"ר משה לייבה ופרופ' שיזף רפאלי

פתיחה והרצאה - 'רחוק זה כבר כאן: דאגות ותקוות'

21/09/2020
ד"ר מיכל רמות

הוראה בעידן הקורונה - איך מתחילים?

21/09/2020
גב' שרון גל

כיצד ללמד מתמטיקה ואלגוריתמיקה בלמידה סינכרונית (זום)?

21/09/2020
ד"ר משה לייבה

הוראה בעידן הקורונה - איך ממשיכים?

22/09/2020
גב' יעל מן שחר

אינטראקציה בין מסכים

22/09/2020
מר אורי שפירא

הוראה ולמידה בסביבת מציאות מדומה VR

22/09/2020
גב' ליאור בן בשט

יצירה ושילוב סרטונים בהוראה ולמידה באמצעות כלי Stream

22/09/2020
מר יניב גת

הוראה ולמידה באמצעות מחברת דיגיטאלית OneNote במקצועות המתמטיקה

22/09/2020
מר יניב גת

הוראה ולמידה באמצעות מחברת דיגיטאלית OneNote במקצועות רבי מלל

23/09/2020
ד"ר מיכל רמות

הפוטנציאל שבלמידה מרחוק

23/09/2020
מר רותם סגל

תכנון א-סינכרוני בסיסי של קורס במערכת ה-MAMA

23/09/2020
גב' ענבל להב

יצירת בחנים במערכת ה-MAMA

23/09/2020
מר רותם סגל

תכנון א-סינכרוני מתקדם של קורס במערכת ה-MAMA

24/09/2020
ד"ר משה לייבה

סיכום הכנס

24/09/2020
ד"ר צוריאל ראשי

דילמות אתיות ומשפטיות בהוראה מקוונת - אתגרים ועקרונות

24/09/2020
מר אלעד דרמון

אינפוגרפיקה ועיצוב מידע; בניית מצגת אפקטיבית להעברת מסרים

24/09/2020
מר רוני פורת

לנצח במוזיקה ובחיים

הור-א-קדמית תש"ף, ללמד מרחוק להרגיש קרוב
bottom of page