הפעלת כיתות מצולמות

הקלטת שיעור בזום דרך מערכת מאמא
ניהול שיעור משולב בזום